Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Actueel Nieuws

Nieuws

Gewijzigd op:27-01-2016

Actuele informatie met betrekking tot de nieuwbouw voor de huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in het Utrecht Science Park.

16 januari 2017
Het consortium StruktonHurksHeijmans (SHH) heeft een combinatie van maatregelen uitgewerkt waarmee het ontwerp voor de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) voldoet aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten. Deze maatregelen zijn getoetst en ingepast in het ontwerp. Op 16 januari 2017 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het aanvangscertificaat (AC) afgegeven. Naar verwachting zullen de bouwactiviteiten starten in het voorjaar van 2017.
7 juli 2016
De bouw van de nieuwe huisvesting voor RIVM en CBG start minimaal anderhalf jaar later dan gepland. Het ontwerp voor de nieuwbouw voldoet op dit moment nog niet aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten. De verwachting is dat dit najaar bekend is welke maatregelen door het consortium SHH moeten worden genomen om dit op te lossen.
9 november 2015
Voor het eerst is het een Publiek Private Samenwerking (PPS) gelukt om voor een gebouw in Nederland een BREEAM-duurzaamheidscertificaat op het hoogste niveau (Outstanding) te behalen.
16 juli 2015
De Universiteit Utrecht heeft op 16 juli 2015 de kavel voor de bouw van de nieuwe huisvesting voor het RIVM en CBG aan het Rijksvastgoedbedrijf in erfpacht uitgegeven.
28 augustus 2014
Het Rijksvastgoedbedrijf en het consortium StruktonHurksHeijmans hebben op 27 augustus Financial Close bereikt voor het op 17 juli jl. afgesloten DBFMO-contract voor de nieuwe huisvesting van VWS/RIVM en CBG op het Utrecht Science Park. Het PPS-project gaat om de nieuwe flexibele, duurzame en energiezuinige huisvesting van twee kennisinstituten: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
17 juli 2014
Het consortium StruktonHurksHeijmans gaat in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf het project PPS Nieuwe Huisvesting RIVM en CBG realiseren. Op 17 juli 2014 is hiervoor het contract ondertekend.
14 juli 2014
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht voor de nieuwe huisvesting voor twee kennisinstituten, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gegund aan StruktonHurks.
20 juni 2014
De Rijksgebouwendienst heeft het voornemen om het consortium StruktonHurks, bestaande uit Strukton, Hurks en Heijmans aan te wijzen als geselecteerde Inschrijver voor het project Nieuwe Huisvesting RIVM en CBG.

Service