Bouwjournaal oktober 2020

Bij de ADR hechten wij veel belang aan een data-gedreven controleaanpak die aansluit bij de toenemende digitalisering bij de overheid.
Jaarlijks controleert de ADR honderden miljarden aan begrotingsgelden. Uitvoeringsorganisaties en ministeries gebruiken hiervoor steeds meer een hoog-geautomatiseerde omgeving.
Van verplichting tot het klaarzetten voor betaling – het gebeurt zonder tussenkomst van menselijke handelingen.
Idealiter zou je voor de controle willen steunen op de interne beheersing in de geautomatiseerde omgeving.
De controle start bij de risico’s gekoppeld aan de financiële stromen. Je controleert alleen de verantwoorde euro’s waarin je een materiële fout verwacht.
De volgende stap is het krijgen van inzicht in de data en inzicht in de interne beheersing in de geautomatiseerde omgeving. Dit kan met data-analyse.
Je maakt een keuze waar data-analyse efficiënt en effectief kan worden ingezet.
Nu is de vraag ‘hoe richt je die data-analyse in’? Als accountant maak je de puzzel.
Je bedenkt strategieën om zekerheid te krijgen over de data die ten grondslag liggen aan de financiële verantwoording, gekoppeld aan de controledoelstellingen, namelijk: getrouwheid en rechtmatigheid.
Zekerheid krijg je bijvoorbeeld door data te valideren met externe bronnen, logische verbanden te zoeken, rekenregels te toetsen of de analyse van maximale of minimale bedragen.
Voor de inzet van data-analyse heb je verschillende stakeholders nodig. De data-analist, de lead IT auditor en vooral de te controleren organisatie zelf. Zoek samen naar de oplossing om de puzzel compleet te krijgen.
In een data-gedreven controleaanpak maak je vooraf keuzes, waardoor je met minder werk meer zekerheid krijgt, en relevanter wordt voor de opdrachtgever.

Volg de bouw


Nieuws

Meer nieuws

Facts en figures

Nieuwbouw RIVM en CBG vanaf OV-halte

Start - September 2017
Highest point - Spring 2019
Finished - Autumn 2021