Omgevingsmanager Hilde Kreuze

Hilde Kreuze is de omgevingsmanager voor de nieuwbouw van het RIVM en CBG

Hilde Kreuze is omgevingsmanager voor de nieuwbouw van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en CBG. Zij doet dit in opdracht van MEET. Hilde treedt bij de nieuwbouw voor het RIVM en CBG op als centraal contactpersoon voor alle direct betrokkenen in de omgeving van de bouwplaats. Ook is ze mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) en het bouwveiligheidsplan voor de nieuwbouw.

BLVC- en bouwveiligheidsplan

BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie tijdens de bouw. Daarmee brengen we precies in kaart welke maatregelen nodig zijn om veilig en efficiënt te bouwen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de directe omgeving bereikbaar, leefbaar en veilig is.

Zo min mogelijk hinder

Bij grote bouwprojecten zijn overlast en hinder voor de omgeving niet te voorkomen. Denk aan tijdelijke geluidsoverlast, transporten, vervuiling en verminderde bereikbaarheid. Daarom onderzoeken we vooraf hoe we hier samen met de omgeving en de belanghebbenden op kunnen inspelen.

Vragen of hinder?

Heeft u vragen over de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid rondom de nieuwbouw, of ervaart u hinder? Dan kunt u terecht bij de omgevingsmanager van MEET,  Hilde Kreuze. U kunt haar bereiken per e-mail (hilde.kreuze@meet-utrecht.nl) of telefonisch via 06 430 59 746. U kunt ook een afspraak met haar maken. Voor overige vragen zie de veelgestelde vragen op deze website.

Projectbureau Nieuwe Huisvesting (PNH)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) voert het huisvestingsproject uit in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf. Beide partijen hebben hierin eigen verantwoordelijkheden en taken, die zijn afgesproken in het Rijkshuisvestingsstelsel.

Het Projectbureau Nieuwe Huisvesting is onderdeel van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en verantwoordelijk voor de totstandkoming van het nieuwe gebouw, namens het ministerie van VWS in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf. Dit doet PNH voor en samen met de gebruikers: het RIVM en het CBG.

MEET Strukton B.V.

Logo SPC MEET Strukton

MEET Strukton B.V. is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van het nieuwe gebouw als ook voor de facilitaire dienstverlening. Het integrale ontwerp voor het gebouw en 25 jaar exploitatie is tot stand gekomen in samenwerking met Felix Claus Dick van Wageningen Architecten, H+N+S Landschapsarchitecten,  oth_architecten, Deerns, PEUTZ, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Vermaat Groep, YASK, Yxion, Mazars en Rebel.