Projectbureau Nieuwe Huisvesting (PNH)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het huisvestingsproject uit in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf. Beide partijen hebben hierin eigen verantwoordelijkheden en taken, die zijn afgesproken in het Rijkshuisvestingsstelsel.

Het Projectbureau Nieuwe Huisvesting is onderdeel van het RIVM en verantwoordelijk voor de totstandkoming van het nieuwe gebouw, namens het ministerie van VWS in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf. Dit doet PNH voor en samen met de gebruikers: het RIVM en het CBG.

Consortium StruktonHurksHeijmans/MEET

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht voor de nieuwe huisvesting gegund aan StruktonHurksHeijmans (SHH). SHH heeft de daadwerkelijke uitvoering van het project uitbesteed aan een samenwerkingsverband tussen Strukton, Hurks en Heijmans, werkend onder de naam MEET. MEET is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van het nieuwe gebouw als ook voor de facilitaire dienstverlening. Het integrale ontwerp voor het gebouw en 25 jaar exploitatie is tot stand gekomen in samenwerking met Felix Claus Dick van Wageningen Architecten, H+N+S Landschapsarchitecten, oth_architecten, Deerns, PEUTZ, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Vermaat Groep, YASK, Yxion, Mazars en Rebel.

Artist impressions

Bij gebruik van de artist impressions graag bronvermelding gebruiken:
 Ontwerp
 Felix Claus Dick Van Wageningen Architecten
 Visualisatie
 bmd in samenwerking met wax