Albèrt Duyst is omgevingsmanager voor de nieuwbouw van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het CBG. Hij doet dit in opdracht van MEET. Hij treedt bij de nieuwbouw voor het RIVM en het CBG op als centraal contactpersoon voor alle direct betrokkenen in de omgeving van de bouwplaats. Ook is hij mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) en het bouwveiligheidsplan voor de nieuwbouw.

Een goede buur

Tijdens de nieuwbouw gaan de dagelijkse zaken in de nabije omgeving gewoon door. Goede bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid blijven voor de buren van de nieuwbouw van belang, vooral tijdens de bouwwerkzaamheden. Wij willen voor hen een goede buur zijn, omdat we allen ‘bewoners’ zijn van het Utrecht Science Park. We willen omwonenden en andere belanghebbenden daarom goed informeren en onze werkzaamheden zo organiseren dat er zo min mogelijk hinder ontstaat voor de omgeving.

BLVC- en bouwveiligheidsplan

Om daarvoor te zorgen hebben we een zogenoemd BLVC- en bouwveiligheidsplan gemaakt. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie tijdens de bouw. Daarmee brengen we precies in kaart welke maatregelen nodig zijn om veilig en efficiënt te bouwen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de directe omgeving bereikbaar, leefbaar en veilig is.

Zo weinig mogelijk hinder

Bij grote bouwprojecten zijn overlast en hinder voor de omgeving niet te voorkomen. Denk aan tijdelijke geluidsoverlast, transporten, vervuiling, en verminderde bereikbaarheid. Daarom onderzoeken we vooraf hoe we hier samen met de omgeving en de belanghebbenden op kunnen inspelen.

Vragen of hinder?

Wilt u meer weten over de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid rond de nieuwbouw of ervaart u hinder? Bel dan met Albèrt Duyst, de omgevingsmanager van de nieuwbouw van het RIVM en het CBG: 06 22 01 30 33. U kunt hem ook e-mailen.